Lønn


Rett behandling av utbetaling av lønn og andre godtgjersler er svært viktig både for den tilsette og for verksemda. Dette krev spesialkunnskap og nøyaktigheit for å få rapportert til rett tid og med rett beløp.

Det er fleire hundre lønnskodar så det er viktig å gjere ting rett med ei gong. Me er flinke på lønn og ser fram til å hjelpa dykk med dette.