Elektronisk fakturamottak


Lei av papir og papirflytting? Framtida er alt her.

  • Ta oss av mottak av fakturaer som kjem på papir, epost og EHF. De får eigne adresser som leverandørane skal nytta.
  • Leggje desse ut i webportalen der de kan kontrollera og godkjenna fakturaene
  • Faktura vert overført med både leverandørnummer, beløp, KID etc. til oss elektronisk
  • Me bokfører og overfører betalingsinformasjon til nettbank
  • I webportalen har de fullstendig arkiv over alle mottekne fakturaer

Ta kontakt så kan me snakka meir om framtida!

Framside Tenester Elektronisk fakturamottak