Betaling


Med filosofien om at alle data berre skal registrerast ei gong er dette ei teneste mange vel å nytte seg av. Eit bilag må uansett bokførast. Det er ikkje mykje meir arbeid for oss å utføre betalinga, då systemet vårt kommuniserar elektronisk med nettbanken og alle data rundt betalinga er registrert i rekneskapssystemet.

Dette frigjer tid for dykk til å drive med kjerneverksemda. Samtidig vert rekneskapet ført oftare og ein er i stand til å rapportere på eit tidlegare tidspunkt. De vel sjølv om dykk eller me skal gjere endeleg godkjenning av betaling i nettbank.